Produksjon

Ved hjelp av sensitive og egnede foredlingssystemer blir naturlige ingredienser tilpasset menneskenes behov – enten det dreier seg om destillasjon, utvinning eller potensering. Heldigvis har Weleda en masse erfaring med naturens helbredende og lindrende krefter.

Vi foredler rundt 1000 naturlige stoffer til kosmetikk og legemidler. Men det er ikke nok for oss at ingrediensene er naturlige – de må være effektive også. De skal fungere sammen med kroppen din sin evne til å helbrede og restituere velvære, slik at du stråler både innvendig og utvendig. For å sikre at innholdsstoffene våre bevarer sin iboende kraft høster vi dem hurtig og foredler dem så lite som mulig. Vi passer svært godt på dem under hele prosessen. Med vår farmasøytiske kunnskap og erfaring er vi i stand til å avgjøre hvilken produksjonsmetode som egner seg best i hvert tilfelle.

Først av alt «potenserer» vi alle væskene våre for hånd ved å røre dem rundt med en spesiell bevegelse. (Forestill deg at du holder en krukke og rister den forsiktig på langs i en åttetallsform.) I alle oppvarmings- og omrøringsprosessene våre holdes eventuell påvirkning fra ytre energikilder til et minimum, og WiFi- og elektromagnetisk stråling måles, minimeres og avskjermes fullstendig i sensitive foredlingsområder.

I antroposofisk medisin spiller dessuten forholdet mellom metalliske og planetariske krefter, og mellom mikrokosmos og makrokosmos en viktig rolle. Derfor velger vi tidspunktene for potensering ved å følge en kalender – for eksempel vil en sølvpotensering aldri finne sted når månen er minkende. Vi bruker destillert vann til all potensering, som vi anser som foryngende siden det har regnvannets kvaliteter.

Produksjonsprosesser

For termiske prosesser, slik som destillasjon, utvinnes verdifulle eteriske oljer – for eksempel fra lavendelblomster – ved hjelp av vanndamp. De resulterende naturlige duftene brukes til å parfymere Weledas kosmetiske produkter. Oppbløting er en annen viktig prosess hos Weleda. I denne prosessen blir nyavkuttede ringblomstplanter knust og blandet med alkohol og vann. To uker senere presses og filtreres blandingen: Resultatet er ringblomsttinkturen, en verdifull planteekstrakt.

Alle disse prosessene og foredlingstrinnene har én ting til felles: De skaper en bro mellom ingrediensens naturlige tilstand og mennesker og gjør det som gror i naturen tilgjengelig for oss, slik at vi kan dra nytte av ingrediensens naturlige pleiende og helbredende kvaliteter.  Og siden vi er helt overbevist om at skjønnhet ikke skal skje på bekostning av andre skapninger, tester vi ikke hudproduktene våre eller disses ingredienser på dyr. Det gjør heller ikke leverandørene våre.

Certified by NATRUE

På grunn av disse bærekraftige produksjonsmetodene og forsiktigheten vi utviser når i bruker naturlige ressurser, har Weleda oppnådd sertifisering fra NaTrue, en internasjonal non-profit-organisasjon hvis formål er å veilede og betrygge forbrukere verden rundt ved å tilby strenge og detaljerte standarder for sertifiseringen. Vi er stolte over å være et godkjent medlem av NaTrue.