Innkjøp

Siden 1921 har det vært Weledas mål å bevare, forbedre og restituere menneskenes helse. De høyeste kvalitetsstandarder og en forsiktig bruk av ressurser går hånd i hånd. Rundt tre fjerdedeler av planteingrediensene våre kommer fra økologisk eller biodynamisk dyrking og fra sertifisert innsamling fra naturen.

Råmaterialene våre kommer fra mange ulike kilder i naturen. En stor andel – mer enn 200 arter – er fra våre egne medisinurtehager. Men i tillegg til våre egne dyrkede jordstykker og innhøsting i naturen kommer en rekke av råvarene våre fra langvarige partnerskap med leverandører. Et stort mangfold av essensielle ingredienser blir kjøpt inn fra gårder, store som små, kooperativer, landbruksprosjekter og via handel verden over.

Langvarige kontrakter

Rettferdige priser og langvarige kontrakter sikrer et fremragende samarbeid mellom Weleda og alle partnerne våre. Våre sosiale standarder, bedre kjent som fair trade, omfatter hele verdikjeden vår – også leverandørene. Vi arbeider kun med leverandører som er opptatt av sine ansattes sosiale vilkår og arbeidsforhold. Dessuten skal partnerne våre i langvarige prosjekter tilby sine ansatte ordentlig betaling, arbeide for å forbedre kvinners stilling og tilby en balanse mellom familie og arbeid. Disse partnerskapene er ofte en del av et samarbeid med regjeringers utviklingsorganisasjoner, universiteter eller globale miljøorganisasjoner.

Råmaterial Prosjekter

Vi er selvsagt avhengige av å få råmaterialene våre til en konkurransedyktig pris, uten for mye innblanding av mellomledd, men vi er overbevist om at rettferdig betaling utvikler et langvarig og pålitelig samarbeid for begge parter. En gunstig sidevirkning er at begge parter er mindre sårbare overfor spekulative markedsbevegelser.

Materialer av ypperste kvalitet kan utvikles ved at man lærer av hverandre i et pålitelig partnerskap som er til gagn for begge parter, med prisstabilitet, konsekvent kvalitet og utveksling av kunnskap.

Union - Ethical Biotrade

Siden oktober 2011 har Weleda vært et fullverdig medlem av Union for Ethical Biotrade (UEBT). Denne non-profit-organisasjonen ble grunnlagt i 2007 og holder til i Paris. Den representerer en globalt anerkjent standard for bærekraftig innkjøp og bruk av ressurser, som samtidig tar hensyn til biologisk mangfold samt rettferdig distribusjon av inntekter.