Arnica

Carpathian Mountains, Romania

En helbredende balsam for trette muskler og blåmerker

Arnica (Arnica Montana, også kalt solblom) har i århundrer blitt brukt til å behandle muskelskader, blåmerker og forstuinger. Så langt har nesten 150 farmasøytisk aktive innholdsstoffer blitt identifisert i plantens naturlige kjemi. Ekstrakt av arnica er viktig i mange av Weledas legemidler, spesielt i legende salver, og vi bruker også arnica til naturkosmetikk.

 

Ferskt foredlede arnica-planter blir primært kjøpt inn fra partnerselskaper i Tyskland som dyrker planten økologisk, men de tørkede arnicaene kommer fra sertifisert innsamling fra naturen i Romania. Sammen med partnere i Karpatene i Romania, spiller Weleda en pionerrolle i bærekraftig innsamling av legeplanter fra naturen.

Samlet inn fra naturen

Medisinplanter har tilpasset seg sine naturlige levesteder over en lang tidsperiode. Selv menneskeskapte landskap med beitende husdyr og jordbruk kan med tiden bli et naturlig levested for arnica-planten. Men for kraftig inngripen forstyrrer plantens delikate balanse, og arnica er svært følsom overfor plutselig intensiv bruk av beiteområder. Gjødsel endrer i stor grad næringsbalansen, og intensiv innhøsting forstyrrer dessuten arnicaens fredelige vekstvilkår. Resultatet er at arnicaen ikke lenger blomstrer, eller at den forsvinner helt fra et sted hvor den en gang var svært utbredt.

 

Large quantities of wild arnica grow on the gentle knolls and slopes of the Romanian Carpathians, which include the Apuseni Mountains. But the plant is highly sensitive. If too many cows graze on the meadows or the farmers use chemical fertilisers, the arnica immediately reacts to the changed soil conditions and disappears. It is extremely fickle and only thrives on predominantly natural meadows. Although it is possible to cultivate arnica, it is difficult to grow, and to conserve biodiversity and natural conditions in the region, it is essential to gather plants in the wild.

Lokalt innkjøpt, bærekraftig energi

Vi har tatt initiativ til å gjøre noe med den stigende uroen for utrydning, med utgangspunkt i erfaringene våre fra et lignende prosjekt i Vogesene i Frankrike. Vi samarbeidet med World Wildlife Fund og landskapsøkologer for å utvikle et driftssikkert innsamlingsmiljø som sikrer bærekraftige avlinger av medisinplanter. Ved denne omhyggelig kontrollerte innsamlingen fra naturen blir det kun plukket et visst antall blomster for hånd, samtidig med at beitearealene utelukkende brukes til husdyrhold – det brukes ikke ytterligere gjødning. For å sikre at de høye standardene våre overholdes får jordbrukerne som høster arnicaen, hovedsakelig bønder med husdyr eller skogeiere, regelmessig undervisning av det lokale kooperativet. Gjennom samarbeidet i blomstringsperioden mottar de en ekstra fast inntekt.

Siden 2010 har Weleda arbeidet hardt med å utvide den bærekraftige innsamlingen fra naturen til andre deler av Karpatene, ved å spre ideen om bærekraftig bruk og beskyttelse av flere beitearealer og deres verdifulle biologiske mangfold.

Den nylig konstruerte tørkesentralen som vi bestilte i 2007, er også av stor betydning for arnica-prosjektet i Karpatene. Selve bygningen ble bygd av lokalt tre, og det brukes også bærekraftige energikilder til oppvarming.

Other than grass and hay, a meadow alone doesn't produce much for a farmer in the Apuseni Mountains. But if arnica grows there, the meadow offers an additional source of income – and the owner has an incentive to leave it in its original state.

Dette er av avgjørende betydning i og med at jordbrukerne og medlemmene av kooperativet blir mer uavhengige og kan forbedre sin egen posisjon ved å bli selvstendig næringsdrivende partnere av Weleda. Gjennom den konstante meningsutvekslingen med kooperativet, nyter vi godt av arnica-blomstenes høye kvalitet og kooperativets erfaring med å tørke medisinplanter.

For å sikre at hele prosjektet fungerer godt støtter vi vitenskapelig overvåking av plantebestandene ved å observere lagrene av arnica. Dette gjør vi i form av stikkprøver. Denne forskningen viser tidlig tegn på endringer og gir verdifulle data på lang sikt for administrasjon av innsamling og innhøsting.

Ingrediens

Arnica flower in field - Weleda

Arnica Montana Flower Extract

Arnica Montana Flower Extract

Arnica montana-blomsterekstrakt støtter hudens metabolisme ved å forbedre hudens elastisitet og spenst. Den har også en antimikrobiell virkning.