Ratanhia

Arequipa, Peru
Map of Peru - Ratanhia

Bærekraftig uthentet ratanhia fra Andesfjellene – brukt til tannpleie

Ratanhia (Krameria lappacea) er en uanselig buskplante som vokser i tørre landskap rundt byen Arequipa i det sørlige Peru.  I Andesfjellenes barske klima trives ratanhiaen med sitt forgrenede rotsystem, som tjener til å beskytte mot erosjon av den tynne, tørre jorden i fjellene. Planten har spilt en viktig rolle i Weledas tannpleieprodukter i over 50 år og blir høstet på en bærekraftig måte fra naturen.

 

Opprinnelig fokuserte vi på muligheten for å dyrke den viltvoksende planten. Botanikkprofessoren Fatima Caceres fra universitetet i Arequipa og de tyske forskerne Prof. Dr. Max Weigend og Nicolas Dostert lanserte et offentlig privat partnerskap (OPP) for å forske på om det var mulig å få ratanhiaen til å formere seg og dyrke den. I den første forskningsfasen, som pågikk frem til 2006, viste det seg at dyrking av planten var utelukket av to grunner: Den trives kun i samspill med vertsplanter som den trekker vann og næringssalter fra. Dyrking ville derfor krevd ytterligere plantearter på åpne jorder, noe som nesten ville vært umulig i praksis. Det andre problemet var ratanhiaens spesifikke biologi – den vokser ekstremt langsomt. Det tar mellom 7 og 15 år før den blir stor nok til den første innhøstingen, så investeringen og vedlikeholdsarbeidet på jordene ville vært komplekst og upraktisk.

Under press fra globale markeder

Weleda har også hatt et annet problem å stri med. Siden ratanhiaen er ettertraktet på det globale markedet for medisinplanter, er den i stor fare. På verdensmarkedet brukes minst 70 000 plantearter med en avling på en halv million tonn medisinske planter i året. Disse handles med i verdens økonomiske sentre med forvirrende handelsstrømmer, og uten at aktørene i denne globale handelen har noe større incitament til å spille med åpne kort. Dette påvirker handelen med ratanhia, akkurat som det påvirker andre plantearter.

Ifølge offisielle tall eksporterer Peru rundt 40 tonn ratanhia i året, hvorav ett tonn går til Weleda-konsernet, men mange av kildene er ikke transparente. Derfor besluttet Weleda i 2002 å inngå en bred samarbeidsavtale for å opprette et prosjekt for bærekraftig innsamling – med bevaringsmyndighetene «INRENA», vitenskapsfolk, plukkere, forhandlere og det tyske «Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit» (GIZ).

Et fredet område for ville planter

Gjennom dette samarbeidet ble det mulig å skape et fredet område på 2000 hektar i Arequipa-regionen for bærekraftig innsamling av planter fra naturen. Det ble opprettet en planteoversikt fra tre prøveområder for intensivt å utforske ratanhiaens naturlige gjenvekst og årlige vekstmønstre. Resultatet fra disse studiene medvirket til å skape fundamentet for en bærekraftig innsamlingsstrategi. Innledningsvis skulle kun deler av roten høstes, men forskerne og Weledas innkjøpere av planter utviklet gradvis en utrolig enkel metode: Innsamlingsområdet ble delt inn i fem sektorer, der hver femte plante skulle høstes med alle sine røtter. Etter hvert som plukkerne høster, sår de også ratanhiafrø i jorden de sanker fra for å sikre fortsatt gjenvekst av frøplanter. Basert på langsiktige observasjoner og analyser kan vi se at denne målrettede naturlige regenereringen av plantebestanden fungerer godt og vil beskytte planten i fremtiden.

 

Weleda har samarbeidet med sine tyske og peruanske partnere om dette prosjektet i nesten ti år for å beskytter ratanhiaen, som er så viktig for Weledas tannpleieprodukter. Ett tonn tørkede røtter høstes inn årlig i Chuquibamba-provinsen. Ratanhiaen samles inn i tråd med bærekraftige innsamlingskonsepter og foredles i Europa. Plukkerne får en avtalt og rimelig lønn, som sikrer dem en viktig ekstrainntekt. Weleda får en transparent, bærekraftig og sikker forsyning, og selskapet kan bruke denne verdifulle kunnskapen til å utvikle andre innsamlingsprosjekter i naturen.

 

Innsatsen vi har lagt ned, og støtten fra partnerne våre, har ikke gått ubemerket hen. Peruanske bevaringsmyndigheter har til hensikt å lovfeste «den bærekraftige innsamlingsmetoden» for alle selskaper som ønsker å eksportere ratanhia. Det betyr at kun de som samler inn ratanhia på en bærekraftig måte, har lov til å eksportere fra Peru. I nær fremtid kan denne strategien også komme til å gjelde for andre medisinske planter, noe som vil være et viktig skritt på veien mot bærekraftig biologisk mangfold.

Ingrediens

Krameria Triandra Root Extract

Krameria Triandra Root Extract

Krameria Triandra Root Extract inneholder mange tanniner som har en astringent (tanning) effekt, f.eks. Til munnslimhinnen. Derfor er mørkbrunrotekstraktet en spesielt egnet ingrediens for munn- og tannpleieprodukter.