Antroposofi

Utviklet av den østerrikske filosofen Rudolf Steiner

Weleda tror vi på og praktiserer antroposofisk medisin – et system som ble utviklet tidlig i 1920-årene og som har oppnådd et høyt nivå av aksept i Europa. Antroposofisk medisin er et system som støtter og supplerer tradisjonell medisin, har en holistisk tilnærming og bruker både konvensjonelle og antroposofiske medisinprodukter. Tilnærmingen til behandling og valg av medisinprodukter og andre terapier blir i høy grad tilpasset til hver enkelt pasient. Målet er å få i gang en utviklingsprosess som kan forsterke hver enkelt pasients naturlige selvhelbredende evner.

 

 

 

Hva er prinsippene?
Antroposofisk medisin starter alltid med en tradisjonell diagnose – men legen eller terapeuten fokuserer ikke bare på symptomene på en sykdom. I stedet undersøker man de psykologiske, mentale og spirituelle aspekter av pasientens opplevelse, evnen til selvhelbredelse og evnen til kontinuerlig utvikling.

Broen mellom det fysiske og emosjonelle elementet i diagnosen og behandlingen er kun ett av de unike grunnprinsippene for antroposofisk medisin.  I tillegg observerer legen eller terapeuten hele pasientens personlighet og alle karaktertrekk, deriblant aspekter som kroppsbygning og kroppsspråk – bevegelsesmønstre, type håndtrykk, søvnmønstre, varme- og kuldeintoleranse, åndedrett og fysiske rytmer.

 

Mennesket blir sett og forstått på fire plan:

1) Den materielle eller fysiske verden, som kan undersøkes fysisk eller teknisk som i konvensjonell medisin

2) Livskraftplanet eller individets vitalitet

3) Den mentale verden – som kan forstås som den psykologiske eller følelsesmessige sfæren

4) Den individuelle verden – den spirituelle individualiteten eller personens karakter, noen ganger kjent som egoet

Når det skal skapes en detaljert sykdomshistorie, og den valgte medisineringen skal tilpasses personen, er samarbeid mellom lege og pasient avgjørende for helbredelsen. Helbredelse er en samarbeidsprosess der legen inkluderer pasienten i hvert trinn, og der pasienten deltar aktivt.

 

Antroposofiske legemidler fremstilles etter antroposofiske farmasøytiske prinsipper og prosesser. Noen har de til felles med homøopati, mens andre er ikke-homøopatiske prosesser som avspeiler samspillet mellom mennesker og naturens verden. Fremstillingen styres av standarder for god produksjonspraksis (GMP), og kvaliteten kontrolleres ut fra offisielle faramkopeers kriterier og parametere.

 

Antroposofisk medisin representerer et eksempel på beste praksis av «integrert medisin», som definert av Consortium of Academic Health Centres for Integrative Medicine www.im-consortium.org.

Konseptet «antroposofi» ble utviklet av den østerrikske filosofen Rudolf Steiner (1861–1925). Det handler om i hvilket omfang en person har oppnådd bevissthet om sitt indre liv og lever i harmoni med den naturlige og sosiale verdenen rundt seg.

Den nederlandske legen Ita Wegman (1876–1943), medstifter av Weleda, medvirket ytterligere til utviklingen av antroposofisk medisin. Systemet er basert på resultater fra vitenskapelig orientert (også kalt «konvensjonell») medisin og antroposofiens kunnskap og metoder. Det er en integrert medisin, som ikke må forveksles med «alternativ medisin». Som del av en rekke spesielle terapeutiske systemer, som også omfatter homøopati og urtemedisin, tar antroposofisk medisin sikte på å bygge videre på konvensjonell medisin ved å bruke spesifikke terapeutiske metoder og medisiner.