Ita Wegman

En klarsynt kvinne med en sterk visjon om å reformere medisinsk behandling.

Ita Wegman (22. februar 1876 – 4. mars 1943) ble født i det vestlige Java, nåtidens Indonesia, som eldste datter av en nederlandsk kolonifamilie. På slutten av 1800-tallet kom hun til Europa og studerte terapeutisk gymnastikk og massasje. I 1902, da hun var 26 år gammel, møtte hun Rudolf Steiner for første gang. Fem år senere begynte hun på legestudiet på universitetet i Zürich, som allerede den gang ofte lot kvinnelige studenter ta medisinske fag. Hun tok avgangseksamen som medisinsk lege i 1911, med kvinnemedisin som spesialfelt, og sluttet seg til en eksisterende legepraksis. Etter å ha åpnet sin egen praksis utviklet hun i 1917 en kreftbehandling som brukte en ekstrakt av misteltein, etter anvisning fra Steiner. Denne første kuren, som hun kalte Iscar, ble senere utviklet til Iscador og har blitt en godkjent kreftbehandling i Tyskland og en rekke andre land.

I 1920 kjøpte hun et stykke land i Arlesheim, der hun åpnet sin egen klinikk året etter: Klinisch-Therapeutisches Institut (klinisk-terapeutisk institutt). En rekke andre leger sluttet seg til instituttet, som vokste jevnt og trutt de neste årene som det første senteret for antroposofisk medisin. Hun grunnla også et behandlingshjem for mentalt handikappede barn, Haus Sonnenhof, i Arlesheim. På samme tid var hun medstifter av prinsippene bak antroposofisk medisin og selskapet Weleda sammen med Rudolf Steiner og Oskar Schmiedel.

Rundt 1923 ba Rudolf Steiner Wegman om å slutte seg til hovedstyret i det nylig reformerte antroposofiske selskap i Goetheanum i Dornach, Sveits. Hun ble også direktør for medisinsk avdeling ved forskningssenteret i Goetheanum.

Energi og gjennomslagskraft

Ita Wegman brakte mange kvaliteter til Weleda og selskapets mange prosjekter. Hun var en person med en utrolig energi og gjennomslagskraft, samt et stort talent til å omsette teori til praksis. Hun var ofte den endelige beslutningstakeren i økonomiske beslutninger – hun var alltid dyktig til å finne de nødvendige midlene når de trengtes. Hun grunnla klinikken i Arlesheim og Klinisch-Therapeutisches Institut, som senere ble til Weleda. På det medisinske planet var hun en nær kollega av Rudolf Steiner, og hennes innsats for å grunnlegge antroposofisk medisin og dens nye ideer om behandling og praksis var uvurderlig for selskapets fremgangsrike utvikling.