Rudolf Steiner

Weledas åndelige og filosofiske grunnlegger.

Rudolf Joseph Lorenz Steiner (25. februar 1861 – 30. mars 1925) ble født i nåtidens Kroatia, men flyttet som barn med foreldrene til Østerrike. Faren var jernbanetelegrafist med sterke meninger, og Rudolf fikk sin første utdanning på landsbyskoler og hjemme. Han var opptatt av ideer om den åndelige og fysiske verden, så han tok en doktorgrad i filosofi ved universitetet i Rostock. Innen den tid hadde han alt publisert en masse om litteratur og filosofi – som blant annet Frihetens filosofi og Grunntrekk av en erkjennelsesteori for Goethes verdensanskuelse. På begynnelsen av 1900-tallet grunnla han en åndelig bevegelse: antroposofien. Den har sine røtter i tysk idealistisk filosofi og teosofi, som oppfordrer den enkelte til å se kroppen, sjelen og ånden sin som uløselig forbundet med verden – alle del av ett holistisk system.

Filosofisk orienterte fasen

I den første, mer filosofisk orienterte fasen av denne bevegelsen forsøkte Steiner å finne en syntese mellom vitenskap og åndelighet. Det filosofiske arbeidet hans fra disse årene, som han kalte åndelig vitenskap, kombinerte karakteristisk vestlig tankegang med filosofiske spørsmål. I den andre fasen, rundt 1907, arbeidet han innenfor flere felter – blant annet med kunstneriske medier som drama og bevegelseskunsten, hvor han utviklet en ny kunstform kalt eurytmi. Arkitektarbeidet hans kulminerte med bygningen av Goetheanum, et kulturelt sentrum som skulle huse alle kunstformer. I den tredje fasen av arbeidet sitt jobbet Steiner med å etablere forskjellige praktiske prosjekter, heriblant Waldorf-skolen, biodynamisk landbruk og antroposofisk medisin.

Ny tilnærming til medisi

I årene før 1920 begynte Steiner å arbeide sammen med leger og kjemikere for å skape en ny tilnærming til medisin. I 1921 samlet legen Ita Wegman, kjemikeren Oskar Schmiedel samt leger og apotekere under Steiners veiledning seg for å finne ut hvordan de kunne bruke denne filosofien til å møte pasientenes behov. De forsto at menneskekroppen har en forbausende evne til å helbrede seg selv, men at den også noen ganger trenger litt hjelp. Derfor utviklet de en individuell tilnærming til helse og pleie ved å bruke naturlige ingredienser til å støtte kroppens egen helbredende impuls. Med denne overbevisningen og en dyp vitenskapelig og filosofisk innsikt stiftet de Weleda.

Rudolf Steiners innflytelse på Weleda

Steiner og hans originale tenkning er helt vesentlig for Weleda. Selv om han ikke hadde noen lederstilling, var han og dr Ita Wegman del av den såkalte Kontrollstelle, en omfattende rådgivende gruppe som støttet selskapet. Han var også ansvarlig for selskapsnavnet og -logoen, som han designet selv.

Først og fremst hadde Rudolf Steiner stor innflytelse på Weledas intellektuelle og åndelige fundament. Han hadde en visjon om en ny helbredelsesprosess, som han fulgte fra de antropologiske forutsetningene til konkret produksjon av legemidler og medisin.