Økonomisk bærekraft

En bærekraftig økonomi betyr at jordens ressurser ikke brukes opp

En bærekraftig økonomi betyr at jordens ressurser ikke brukes opp raskere enn naturen kan fornye dem.

Lønnsomhet er et produkt av blomstrende økosystemer og blomstrende samfunn. Godene fordeles rettferdig. For Weleda er en etisk og verdiskapende økonomi mer enn bare et slagord – det er selve kjernen i virksomheten vår, sammen med personene som får det hele til å skje. 

En verdiskapende økonomi

En bærekraftig økonomi er etter vår mening bygd på etiske prinsipper, innovasjon, investering og et sunt økonomisk fundament som bruker tilgjengelige ressurser til vår beste fordel. Ideen er å fremme bruken av disse ressursene på en måte som er effektiv, ansvarlig og som sannsynligvis gir langsiktige fordeler, samtidig som det gir en konsekvent avkastning. For å sikre selskapets verdi fokuserer Weleda på både forbrukere og medarbeidere – deres personlige utvikling, deres helse og deres behov for en balansert livsstil, inkludert deres fysiske velvære. Dette er vår definisjon av en etisk og verdiskapende økonomi.

Fortjenester og investeringer

God forretningssans er avgjørende for Weledas økonomiske orientering. For å holde Weledas visjon i live er det nødvendig å sikre langsiktig uavhengighet og autonomi, men med mindre vi har økonomisk fremgang, kan vi ikke implementere en bærekraftig selskapsstrategi. Virksomheten er nødt til å være lønnsom slik at vi kan investere i sosial og miljømessig bærekraft.

Risikoreduksjon

Ved å drive virksomheten ansvarlig forbedrer Weleda selskapets evne til å håndtere risiko – fra svingninger på markedet og miljøproblemer, til forholdet til medarbeidere, interessegrupper og aksjonærer. Dette skaper bærekraftig verdi. Denne kan distribueres til medarbeiderne gjennom lønninger, til investorene gjennom aksjeutbytte og til den bredere offentligheten i landene der vi arbeider, ved at vi betaler skatt.

Verdiskapning i selskapet

Weledas forretningsmessige handlinger skaper verdi i selskapet, og vår kunngjøring om verdiskapning forklarer Weleda-konsernets bidrag til privat og offentlig inntekt. Det viser også omkostningene av Weledas selskapsresultater, og hvordan verdiskapningen ble distribuert.

I regnskapsåret 2013 ble virksomhetens resultater forbedret, markert av en stigning på 16,8 millioner euro i konsernets resultater, med en årlig omsetning på 343,9 millioner euro.

Etter fradrag av forskuddsbetalinger, utgjorde Weleda-konsernets verdiskapning 134,9 millioner euro.

Verdiskapning for ansatte
Verdiskapning per medarbeider i Weleda-konsernet utgjorde 71 704 euro.

 

Verdiskapning for samfunn
Et sjusifret beløp ble igjen brukt på donasjoner og lignende bidrag i 2013, hvorav 1,5 millioner euro gikk til Freie Hochschule für Geisteswissenschaft i Dornach.

 

Verdiskapning for offentlig sektor
Offentlig sektor mottok 8,9 millioner euro av verdiskapning i form av skatter.

 

Verdiskapning for kreditorer, investorer og aksjonærer
Ytterligere 4,4 millioner euro ble distribuert som renter til kreditorer, og et aksjeutbytte på 5 prosent gikk til aksjonærene i 2013.

Sosial bærekraft

Weleda legger stor vekt på å tilby sikkerhet, individuell utvikling og en overordnet rettferdig behandling av medarbeidere, leverandører og partnere

Les mer

Miljømessig bærekraft

Weledas utøvelse av miljømessig bærekraft, hentet fra tradisjonell antroposofi og videreutviklet med ny forskning.

Les mer