Miljømessig bærekraft

Omsorgsfulle og hensynsfulle tilnærming til miljøet og dets ressurser

En tradisjon vi har holdt på i over 90 år, nemlig vår omsorgsfulle og hensynsfulle tilnærming til miljøet og dets ressurser, bygger på Rudolf Steiners antroposofiske ideer og er uunnværlig for Weleda. Men vår dedikerte innsats for miljøet stopper ikke der. Den dekker problemer som biologisk mangfold, innkjøp av ingredienser, bruk av naturressurser og bærekraftig emballasje, vann- og avfallsreduksjon samt reduksjon av utslipp av drivhusgasser.

Bærekraftig bruk av ingredienser

Weleda bruker cirka 1000 ingredienser til legemidler og naturlige pleieprodukter, og vi vet at måten vi samler inn og utvinner disse råmaterialene på, har stor innvirkning på det biologiske mangfoldet. Samtidig er vi klar over at kun intakte naturlige økosystemer har jord og betingelser som er av høy nok kvalitet til å produsere våre naturlige ingredienser. Derfor kommer over 78 % av råmaterialene vi bruker, fra sertifisert, økologisk eller biodynamisk landbruk eller fra kontrollert innsamling fra naturen. Dette tallet arbeider vi hele tiden for å gjøre større. Denne dedikerte innsatsen i forhold til biologisk mangfold er av aller største betydning for Weleda – uten biologisk mangfold ville det ikke vært noen Weleda-produkter.

Miljøvennlig bruk av naturens ressurser

Som ethvert annet selskap, har Weleda bruk for vann og energi til produksjonsprosessen. Medarbeiderne våre gjør en stor innsats for å behandle disse ressursene med respekt, og vi gjennomgår løpende prosessforbedringer, slik som gjenbruk av kondensvann, som føres tilbake i vannsyklusen. Samlet sett ble vannforbruket per kilo produsert produkt redusert med en fjerdedel (25 %) i 2013.

Vi jobber også hardt med å redusere selskapets energiforbruk. Vi kan gjøre dette på en direkte og indirekte måte – ved å optimere nedkjølings- og ventilasjonssystemer, redusere gulv- og kontorarealer, bedre utnyttelse av tilgjengelige maskiner og andre tiltak som forbedrer effektiviteten.

Samtidig øker Weleda bruken av fornybar energi. 50,7 % av vår direkte energi og 94,3 % av den indirekte energien vi bruker, kom i 2013 fra fornybare ressurser.

Biodynamisk landbruk

Selskapets egne metoder for biodynamisk dyrking av medisinplanter forblir svært tradisjonelle hos Weleda. Biodynamisk landbruk betyr at dyrking, husdyrhold, frøproduksjon og landskapspleie utføres etter antroposofiske prinsipper. I alle våre hageanlegg – i Europa og rundt om i verden – følger vi disse biodynamiske rutinene for å produsere ingredienser av glimrende kvalitet, samtidig som jorden og dens mange levende organismer næres og pleies, fra mikrober til ville dyr og planter.

Bærekraftig emballasje

Bærekraftig emballasje må oppfylle en rekke krav hos oss. Den skal selvsagt beskytte produktene, men den skal også være fremstilt av bærekraftige materialer som kan resirkuleres så snart emballasjens levetid er over. Det finnes for øyeblikket ingen ideell løsning som imøtekommer alle disse kravene. Mens vi fortsetter med å forske på fremtidige løsninger, forsøker Weleda å bruke emballasje som er så bærekraftig som mulig. I 2012 opprettet vi et team på tvers av avdelingene som skulle komme med nye løsningsforslag til emballasje. Det resulterte i en rekke beslutninger som vi straks gjennomførte: å bruke så mange gjenbruksmaterialer som mulig, bruke Forest Stewardship Council-sertifiserte kasser hvis mulig, og bytte fra metallfolie til fargetrykk.

Vi undersøker også hvordan vi kan skifte ut våre ikoniske blå glassflasker med plast, som er mindre belastende for miljøet. De er lettere å resirkulere og rimeligere å transportere på grunn av pakkevekten. Gjennom jevnlige diskusjoner med emballasjeprodusenter og eksperter, blir emballasjen hele tiden forbedret.

Økonomisk bærekraft

Weledas verdiskapende økonomi utvikles gjennom etiske prinsipper, innovasjon, investering og et sunt økonomisk fundament.

Les mer

Sosial bærekraft

Weleda legger stor vekt på å tilby sikkerhet, individuell utvikling og en overordnet rettferdig behandling av medarbeidere, leverandører og partnere.

Les mer