Sosial bærekraft

Positiv innvirkning på utviklingen

Weleda har et ansvar for stedene vi arbeider og menneskene vi involverer i fremstillingen av produktene våre. Innsatsen for sosial ansvarlighet hjelper enkeltindivider og organisasjoner med å ha en positiv innvirkning på utviklingen, forretningslivet og samfunnet. Som et sosialt orientert selskap legger vi også stor vekt på å sørge for sikkerhet, individuell utvikling og overordnet helse for våre ansatte, leverandører og partnere. Dette bidrar til å sikre et minimum av sosiale standarder, rettferdige priser og langsiktige avtaler.

Etisk atferd

I oktober 2011 ble Weleda fullt medlem av Union for Ethical Biotrade (UEBT), en profittløs organisasjon som representerer en anerkjent standard på verdensplan for bærekraftig innkjøp og bruk av ingredienser. Med dette medlemskapet bekrefter Weleda igjen sine prinsipper angående etiske forretningspraksiser, og vi begynte å innføre UEBT-standarden for innkjøp av ingredienser. UEBT-verdier slik som miljøvern, bærekraftig bruk av biologisk mangfold og rettferdig belønning av alle partnere i forsyningskjeden, samsvarer med Weledas egne lenge overholdte prinsipper.

Såfremt det er mulig å bli enige om en minstelønn, vil Weleda sikre en passende grunninntekt for alle våre leveringspartnere. Den treårige revisjonen av UEBT sørger for den gradvise integrasjonen av alle leverandører. Vårt mål er å ha langvarige kontrakter med leverandører, da det gir mulighet for pålitelig planlegging for begge parter – og våre leveringspartnere blir deretter tildelt enda en fair trade-sertifisering som kan hjelpe dem med å markedsføre produktene sine på bredere basis.

Samfunn, partnere og aksjonærer

Weleda opprettholder gode forbindelser og samarbeider med lokalsamfunn og lokale institusjoner i mange land. Vi arbeider med lokale partnere hvor de ansatte får jevnlig opplæring og blir rettferdig belønnet. Det inkluderer et kooperativ i Marokko som produserer arganolje av høy kvalitet til Weledas hudproduktlinje, en familiebedrift i Mexico som produserer sesamolje til forskjellige produktserier til ansiktspleie, og et kooperativ for mandelolje i Spania. For å holde tritt med de skiftende forholdene i forsyningskjeden for ingredienser og tjenester som helhet arbeider vi hele tiden nært sammen med leverandører og aksjonærer.

Profesjonell utvikling og balanse mellom jobb og familie

Sosial bærekraft hos Weleda betyr også å ta ansvar for våre egne ansatte. Weleda ser seg selv som et sted for menneskelig utvikling basert på felles oppgaver. Ledernes sosiale kompetanse er helt avgjørende for å kunne sikre et fornuftig, profesjonelt samarbeid. Vårt program for «Fokus på ledelse» ble lansert i 2013, med det formål å introdusere bindende standarder for ledelse, og samtidig støtte lederne våre. Alle Weledas ledere skal ha fullført dette programmet innen 2016.

Weleda legger også stor vekt på å gi sine 1900 medarbeidere muligheter til å utvikle seg.

For å bevare en god balanse mellom arbeid og familie blir det stilt flere støttetjenester til rådighet, for eksempel selskapsdrevne barnehager i Tyskland og Frankrike.

Inspirere unge talenter

Å støtte praktikanter og ungt talent er også viktig for Weleda, og vi har mange stillinger der yrkesopplæring og samarbeid med universiteter tilfører oss ny kompetanse. Praktikanter deltar i felles ekskursjoner, som for eksempel til en Demeter-gård, internasjonale undervisningskafeer, seminarer om antroposofi og videreutdanning. I Tyskland har praktikanter drevet et «juniorfirma» siden 2013, med det formål å bli kjent med alle prosessene i forbindelse med å stifte et selskap og lansere et produkt. De har fremstilt en Weleda-såpe, som nå blir solgt i Tyskland.

Økonomisk bærekraft

Weleda legger stor vekt på å tilby sikkerhet, individuell utvikling og en overordnet rettferdig behandling av medarbeidere, leverandører og partnere

Les mer

Miljømessig bærekraft

Weledas utøvelse av miljømessig bærekraft, hentet fra tradisjonell antroposofi og videreutviklet med ny forskning.

Les mer