Verdier

Weledas sju grunnprinsipper

Weleda er en unik organisasjon: Den blomstrer økonomisk, er sympatisk og legger ned en stor innsats for at planeten vår, miljøet og mennesker skal ha det bra. Vi har vokst inn i denne rollen ved å følge sju grunnprinsipper som er konstante og bindende for alle som arbeider med oss, og som tydelig understøtter måten vi arbeider på. Vi vil gjerne dele disse grunnprinsippene med deg slik at du forstår hvem vi er, og hvorfor vi arbeider slik vi gjør.

1. Rettferdig behandling av kunder, partnere og leverandører

Weleda demonstrerer at åpenhet og ærlig kommunikasjon danner grunnlaget for et trofast og effektivt samarbeid. Dette er fundamentet for Weledas forretningsforbindelser verden over. Resultatet er langvarige, pålitelige forbindelser med kunder, leverandører og nettverkspartnere.

2. Forholdet mellom ledelse og ansatte – et positivt partnerskap

Weledas medarbeidere tilbyr selskapet sine evner og tjenester, og de blir høyt verdsatt som profesjonelle medarbeidere. De har innsikt i driftsprosesser og -strukturer og tar ansvar for oppgavene sine. Derfor er de i stand til å delta i evaluerings- og beslutningsprosesser som er relevante innenfor deres ansvarsområde. Den dedikerte innsatsen fra alle våre ansatte er selve kilden til selskapets innovative utvikling.

3. Altomfattende kvalitet

De naturlige råmaterialene til Weledas produkter foredles i tydelig atskilte, sensitive arbeidsprosesser. Dermed kan stoffene og de aktive ingrediensene utvikle hele sitt potensial. Antroposofiens holistiske menneskesyn, som omfatter kropp, sjel og ånd samt forståelsen av

jorden som en levende organisme forbundet med hele kosmos, skaper en økt forståelse av naturens stoffer og hvilken effekt de har. Dette fremmer i sin tur en økt forståelse av kvalitet. Vi skaper produkter som har en dyp, omfattende og effektiv virkning på mennesker og gir dem en opplevelse av eksepsjonelt velvære.

Vår pågående utvikling av vitenskapelige testmetoder støtter denne innebygde forståelsen av kvalitet ytterligere.

4. Kombinasjon av naturvitenskap og åndelig vitenskap innen forskning og utvikling

For Weleda står mennesket i sentrum av alt. Det er for mennesker at vi sammen med våre partnere utvikler og forsker på innovative, banebrytende produkter og terapeutiske tilnærminger. Dette skyldes kombinasjonen av naturvitenskaper og humaniora. Slik kan Weleda være åpne for moderne perspektiver og oppnå en holistisk forståelse av sykdom, helse og pleie.

5. Høye miljøstandarder

Jorden har begrensede ressurser. De trenger beskyttelse, for menneskets og naturens skyld. Vi tar dette ansvaret på alvor og setter høye miljøstandarder. For oss betyr bærekraft å passe på og bevare naturens ressurser.

6. Etiske og verdiskapende forretningspraksiser

Så lenge vi har eksistert, har vi strebet etter forretningsmål som utgår fra selskapets grunnleggende ideer: mennesker og deres personlige utvikling, individuell pleie, forbedring og restitusjon av helse samt behovet for fysisk velvære og en avbalansert livsstil.

Denne forståelsen av selskapet vårt er avgjørende for den forretningsmessige retningen Weleda har tatt, og vil forbli ledestjernen og drivkraften bak alle handlingene våre. I prisingen av produkter og tjenester tar Weleda ikke kun hensyn til å styrke egenkapitalen. Prisene skal også ivareta interessene til kundene, leverandørene og investorene våre. Weleda tilstreber å delta i kulturelle initiativer som gir mennesker økte muligheter.

7. Kulturelt mangfold som inspirasjon

Weleda-konsernet er representert i mange land og markeder rundt om i verden. Dette skaper et kulturelt mangfold som vi opplever som inspirerende og sterkt.

Historisk sett har Weleda vokst frem av separate gründerinitiativer. Disse har samlet seg i et konsern som opererer under en felles ledelse. Styret og ledelsen i Weleda utøver sitt lederansvar med fokus på vellykket utvikling av hele konsernet. Ensartede etiske og kvalitetsmessige standarder samt funksjonelle strategier og praksiser er bindende for hele Weleda-konsernet.