Vår holistiske tilnærming

Integrering av konvensjonell medisin med en dyp forståelse av mennesket

Hos Weleda bestreber vi oss på en holistisk tilnærming til medisinsk behandling. Vi bygger kunnskapen og praksisen vår på prinsippene fra den antroposofiske medisinen – et medisinsystem som ble grunnlagt tidlig på 1920-tallet av filosofen Rudolf Steiner og legen Ita Wegman.

Antroposofisk medisin

A holistic, therapeutic approach

Antroposofisk medisin er et integrert system av legemidler, men passer ikke helt inn i kategorien alternativ medisin – i stedet bygger den på konvensjonelle medisinsystemer og -praksiser.

Salutogenese spiller en viktig rolle for holistisk helse.

Helse blir ikke regnet som noe statisk, men som en stadig utviklingsprosess. Det betyr at alle oppdager sine egne kilder til sunnhet og selv bestemmer hva de trenger å gjøre for å bevare sin mentale tilfredshet og sitt helhetlige velvære.

Produksjonsprosessen

Terapiprosessen ved antroposofisk medisin er basert på balansen mellom fire organisatoriske prinsipper: det fysiske planet, livskraftnivået/vitalitet, det mentale planet og det individuelle planet eller egoet. Målet med terapien er å restituere den nødvendige likevekten når disse fire prinsippene er ute av balanse. Dette oppnås ved et tett samarbeid mellom lege og pasient, som begge har til hensikt å forbedre pasientens selvhelbredende krefter. Konvensjonelle og antroposofiske legemidler kan brukes sammen for å støtte denne helbredende prosessen.


Weleda utfører produksjonsprosessen av våre egne legemidler internt og følger særlige prinsipper basert på tre elementer: den spesielle rytmiske prosessen, den gradvise oppvarmingsprosessen og vår egen unike håndtering av metaller og mineraler. Dessuten blir råmaterialene våre dyrket i vår egen medisinplantehage for å sikre den høyeste kvaliteten. Alle trinnene ovenfor skaper unike og førsteklasses legemidler.