SAMMEN GJØR
VI EN FORSKJELL.

Behandle jorda som du ville behandlet din egen hud.

I likhet med huden vår er jorden et levende, pustende økosystem. Men en tredjedel av verdens jord brytes ned, noe som truer leveområdene til dyr og planter og øker klimagassutslippene. I over et århundre har Weleda fulgt naturlige og miljøvennlige dyrkingsmetoder, som brukes til å produsere våre ikoniske produkter. Vi holder jorda sunn og fruktbar gjennom vårt arbeid med biodynamisk landbruk og samarbeid med regenerative landbruksprosjekter rundt om i verden. Vår forpliktelse til en sunn jord er kjernen i alle ingredienskildene våre, siden det er nøkkelen til et blomstrende økosystem. Uten sunn jord kan vi ikke håndtere krisen som naturen står overfor i dag.

VÆR MED DU OGSÅ #SaveEarthsSkin

Weleda har sammen med veldedighetsorganisasjonen DIRT, grunnlagt av Arizona Muse, skapat kampanjen Save Earth’s Skin.

"Weledas Save Earth's Skin-kampanje handler om å ta vare på jorden, slik vi ville gjort med vår egen hud - uten sterke kjemikalier. Vi kan alle gjøre vårt for å behandle planeten vår med respekten den fortjener."

Arizona Muse – modell, miljøaktivist og grunnlegger av

Det begynner med oss!

Med enkle midler kommer du langt og med våre tips kan du bidra til en sunnere jord.

Tips 1: Se etter tredjepartssertifiseringer og vær oppmerksom på greenwashing

For å sikre at et produkt virkelig holder det det lover, se etter sertifiseringer og tredjepartsstandarder som har uavhengige testpraksis. Med Weleda kan du føle deg trygg på at produktene er produsert på en måte som respekterer jordsmonnet og det biologiske mangfoldet.

Tips 2: Bevisst inntak av mat og drikke

Å kjøpe økologisk og biodynamisk mat og drikke gjør at landbruket avstår fra å bruke kjemiske sprøytemidler og syntetisk mineralgjødsel. Dette gagner igjen jorda, planter og dyrs leveområder.

Tips 3: Ulike tips til hage eller balkong

Plant blomster som kommer våre viktige pollinatorer til gode; bier, humler og sommerfugler. Har du hage? Unngå å klippe plenen for kort, det skaper leveområder for små organismer. La ville blomster og planter vokse fritt, noe som spiller en stor rolle i dyrelivet. Husk at gressklippet kan brukes i blomsterbedene dine, for å gi organismene mat og jorda ny næring.

Tips 4: Torvfri kompostering

Enten du har egen hage, balkong eller inneplanter, mater komposten jorda og holder den sunn og funksjonell. Sørg for at komposten du bruker er torvfri.

Ved å støtte Weleda tar vi sammen tiltak for en sunnere jord.

Ved å støtte Weleda tar vi sammen tiltak for en sunnere jord.

 • 80 % av alle planteingrediensene våre er økologiske.

 • 40 % av planteingrediensene våre vil være biodynamiske innen 2025.

 • Weledas hager dyrker etter biodynamiske prinsipper.

 • Bærekraftig forsyningskjede sertifisert av UEBT "Sourcing with Respect".

 • Ved å integrere kompost bindes mer karbondioksid enn det som slippes ut.

 • Våre regenerative landbrukspartnerskap vil øke fra 50 til 60 i 2025.

 • Bedriftens fotavtrykk er karbonnøytralt (GHG Protocol Scope 1 & 2).

 • Som B-Corp sertifisert jobber vi aktivt for en bærekraftig økonomi.

Hos Weleda mener vi at huden og jorden er like mye verdt å beskytte og ta vare på.

Visste du at?

Visste du at?

 • Akkurat som huden vår har jorden et mikrobiom (en bakterieflora).

 • En håndfull jord kan inneholde flere organismer enn det er mennesker på planeten.

 • 50 % av karbondioksidet er bundet i jorda vår. Det er de største CO2-reservoarene etter havene.

 • Hvert minutt går 23 hektar dyrkbar jord tapt globalt på grunn av tørke og ørkenspredning.

 • Det kan ta opptil 2000 år før ti centimeter jord gror naturlig.

VIKTIGHETEN AV Å JOBBE SAMMEN

Sammen med Arizona Muse, DIRT og The Sustainable Soil Alliance ønsker vi å informere og dele kunnskap om viktigheten av en sunn jord. Weleda investerer 1 prosent av salget til bevaring av biologisk mangfold, klimabeskyttelse og jordvern. I 2022 vil vi støtte ulike regenerative landbruksprosjekter over hele verden med 400 000 euro.

I Tyskland, Østerrike og Sveits, Weleda og Swiss Organic Foundations Soil Fertility Fund hjelper bønder med å dyrke mer enn 1 million kvadratmeter jord organisk. I Australia, Weleda og organisasjonen Carbon8, støtter bønder som jobber på en regenerativ måte og sørger for at karbondioksid fra atmosfæren bindes som karbon i jorda.I Frankrike, hjelper Weleda organisasjonen La Sauge med å drive en økologisk felleshage i Paris. Ytterligere initiativ i Spania, Tsjekkia, Italia, England og Sør-Korea kan fremme økologisk endring med vår hjelp.
Vi ser på jordvern som en felles oppgave!