Vi utvikler helse og skjønnhet i harmoni med naturen og mennesket

Vi mennesker er knyttet til hverandre og sammen er vi en del av naturen. Derfor har vi et ansvar overfor hverandre og miljøet. Vi har formulert seks veiledende prinsipper basert på våre verdier og prinsipper.

1. Holistiskt

Vi tenker, føler og handler helhetlig.

Vi ser alltid på det store bildet og streber etter å forstå ting i alt deres mangfold. Vi har et bevisst forhold til oss selv og våre omgivelser. Våre handlinger er tilsiktede, og vi vurderer deres innvirkning på verden. Vi er åpne og inspirert av nye og visjonære ideer.

2. Erstatningsansvar

Vi er rollemodeller og tar ansvar for våre handlinger.

Vi tar ansvar for våre handlinger. Det inkluderer også pleie av langsiktige partnerskap. Vi er klar over virkningen av våre handlinger og omfavner vår rolle som pionerer og trendsettere. Vi ser på oss selv som forbilder: for deg og for samfunnet.

3. Tillit

Vi bygger tillit gjennom åpenhet og ærlighet.

Tillit er viktig for oss. Derfor streber vi alltid etter størst mulig åpenhet gjennom åpen, ærlig og bevisst kommunikasjon. Våre partnerskap og samarbeid er klare, autentiske og rettferdige.

Weledas mål er å utvikle helse og skjønnhet i harmoni med naturen og mennesket

4. Økonomisk bærekraft

Vi jobber på en sunn og effektiv måte, fordi økonomisk suksess muliggjør mange ting.

God lønnsomhet sikrer vår økonomiske uavhengighet og økonomiske bærekraft. For oss betyr god forretningsdrift at lønnsomhet ikke er målet i seg selv, men en måte å utføre vårt oppdrag "å utvikle helse og skjønnhet i harmoni med natur og menneske" og å forbli nyskapende. Å være effektiv som selskap sikrer at vi har forutsetningene som kreves for å skape verdier for samfunnet. Å ha en lønnsom virksomhet gjør at vi  kan gjøre enda mer godt for mennesker og natur.

5. Et åpent sinn

Vi opprettholder Weledas banebrytende visjon og er åpne for nye ideer.

Som våre grunnleggere for mer enn 100 år siden, har vi til hensikt å fortsette å oppfylle vår rolle som pionerer. Med det mener vi å være kreativ, lidenskapelig til nye ideer og aktivt søke de beste løsningene. På denne måten bidrar vi til å forme forandring og gi plass til så mange dristige ideer som mulig. Vi jobber kontinuerlig for forbedring og verdsetter kraften i mangfold.

6. Inspirasjon

Naturens kraft er vår inspirasjonskilde

Vi er en del av naturen og naturen er et inspirerende forbilde. I mer enn 100 år har vi utnyttet naturens kraft i våre produkter for å støtte naturlig velvære og vitalitet. Vi dyrker våre råvarer i henhold til prinsippene for biodynamisk landbruk, som fremmer sunn jord og bidrar til bevaring av biologisk mangfold. Vi elsker det vi gjør fordi vi finner dyp mening i arbeidet vårt.