Hva bærekraft betyr for oss

Bærekraft er en del av vår identitet. Vår naturlige hudpleie tar ikke bare vare på deg og huden din. Vi streber etter å gjøre vår virksomhet enda mer fremtidssikker, bærekraftig og å beskytte klimaet.

Vi tar fullt ansvar for vår virksomhet

Vi har mottatt mange priser for vårt bærekraft engasjement. Vi fremmer biodynamisk landbruk, sunn jord og rettferdige relasjoner med våre langsiktige partnerskap med dyrkere over hele verden. Akkurat som biologisk mangfold er av avgjørende betydning for oss, gjør også en omfattende klimabeskyttelsesstrategi det. På begge disse områdene har vi et proaktivt fremsyn med hensyn til vårt ansvar. Vi opptrer sosialt ansvarlig, miljøvennlig og økonomisk vellykket.

Bevissthet og motstandskraft

Vi driver vår virksomhet med en bevisst holdning, i alt vi gjør. Vi tar så mye av naturen som vi kan gi tilbake. Faktisk streber vi etter å gi enda mer tilbake enn vi tar – det er det bærekraft handler om. I noen deler av vår virksomhet går dette allerede veldig bra, og på andre områder jobber vi intenst for forbedring. Bærekraft har mye å gjøre med motstandskraft. Som selskap bygger vi motstandskraft på ulike nivåer. Våre biodynamiske hager og råvareprosjekter rundt om i verden støtter motstandskraft i jord og lokale økosystemer. Vi bygger også motstandskraft på sosialt nivå ved å behandle våre mangeårige partnerskap med dyrkere med respekt, rettferdig lønn og støtte sosiale prosjekter.

Min personlige tilnærming til bærekraft er at jo mer motstandsdyktige vi er, jo mer bærekraftige er vi
Dr. Stefan Siemer, (leder for bærekraft Weleda AG)
98
av alt avfall i produksjonen resirkuleres
100
resirkulerbar energi brukes til å drive Weledas produksjonsanlegg i Tyskland, Frankrike og Sveits.
60
av emballasjen vår er laget av glass.

Beskyttelse av klimaet er en viktig del av vårt arbeid

Allerede da Weleda ble grunnlagt i 1921, var vår grunnleggende idé at måten vi gjør forretninger på, skulle være i harmoni med mennesket og naturen. Vi jobber for å forbedre det biologiske mangfoldet. Å beskytte klimaet er en del av det. Produksjonsanleggene våre drives av fornybar energi, og vi støtter globale initiativer for sunn jord. Vi har også utviklet en frøstrategi for mer biologisk mangfold og utvikler stadig arbeidet med resirkulert emballasje.

Slik beskytter vi klimaet

 • 100 % resirkulerbar energi brukes til å drive Weledas produksjonsanlegg i Tyskland, Frankrike og Sveits.
 • Biodynamisk landbruk øker humus i jorda, som lagrer store mengder karbon. Derfor øker vi den biodynamiske andelen av våre sertifiserte plantebaserte råvarer.
 • Vi bruker resirkulerte PET-flasker (rPET) til babypleieproduktene våre. Dette betyr at vi reduserer utslippene av karbondioksid med 250 tonn per år. Vi vil også fortsette å øke andelen resirkulerte materialer som brukes i vår øvrige emballasje.
 • Målet vårt er å redusere energiintensiteten (energiforbruk delt på produksjonsvolum) med 2,5 prosent hvert år.
 • Vi utvikler et globalt konsept for bærekraftig mobilitet og logistikk.
 • Vi skaper åpenhet rundt de reelle kostnadene for våre viktigste plantebaserte råvarer, inkludert klimapåvirkning.

Som en del av vårt faktiske kostnadsregnskap evaluerer vi forskjellene mellom økologisk landbruk og konvensjonelt landbruk. Det betyr å se på karbonutslipp, karbonbinding, vannforbruk, vannforurensning, energiforbruk , erosjon og jorddannelse. Sammenligningene viser at økologisk og biodynamisk landbruk har en mye bedre reell kostnadsbalanse enn konvensjonelt landbruk.

Naturen ber oss om å være en god partner.
Ueli Hurter, biodynamisk bonde og styremedlem i Weleda

Hva er faktisk kostnadsregnskap?

Faktisk kostnadsregnskap avslører de "skjulte kostnadene" for et foretaks aktiviteter. I tillegg til direkte produksjonskostnader beregnes og inkluderes de miljømessige og sosiale konsekvensene i produktprisen og balansene.

Weleda ønsker å skape en bærekraftig fremtid

Er det nok for oss å redusere utslippene våre eller øke det resirkulerte innholdet i emballasjen vår? Vi tror ikke det. Vi vet at det finnes mange eksempler på at Weleda er bedre enn en verden uten, for eksempel gjennom biodynamisk landbruk og vårt engasjement for sunn jord. På andre områder, som emballasje og klimabeskyttelse, har vi fortsatt en jobb å gjøre og har satt nye ambisiøse mål. Vi gjør alt vi kan for at den samlede balansen i vår økonomiske aktivitet skal bli mer positiv.

Anerkjennelse av vårt engasjement for bærekraft

Vi er stolte av prisene vi har mottatt:

 • Priser for bærekraftig skjønnhet

 • Pris for grønne merkevarer

 • Sveitsisk etikkpris

 • Tysk bærekraftpris

 • Good Brand Award for bærekraftig emballasje

 • Flere andre priser for vår sertifiserte naturlige hudpleie