Weleda har blitt et B Corp-selskap

Etter hvert som antall sertifiseringer og merker innen bærekraft øker, har den strengeste, B Corp™, blitt stadig mer verdifull. Siden 2021 er Weleda et sertifisert B Corp-selskap.

Hvem er B Lab og hva er B Corp?

Den ideelle organisasjonen B Lab ble grunnlagt i 2006 i USA. B Labs sertifisering, B Corp, beskrives ofte som anerkjennelse for selskaper som bruker kraften i markedet til å bidra til løsninger for sosiale og miljømessige samfunnsutfordringer. Sertifiseringen innebærer at selskapene har gjennomgått fem forretningsområder der over 400 kriterier er verifisert. Noen av kriteriene de ser på er: verdier som selskapet lever etter når det gjelder ledelse, hvilke rettigheter selskapets ansatte har og hvilken innvirkning selskapet har på miljø, samfunn og kunder. Å være et B Corp-sertifisert selskap betyr å anstrenge seg for å skape en balanse mellom menneske, fortjeneste og planeten vår. En virksomhet som ikke bare måler suksess i form av økonomisk gevinst og vekst, men også ved å ta hensyn til deres sosiale innvirkning så vel som virkningen på miljøet.

Mål og verdier over hele verden

B Lab forener aktiviteter som sammen bidrar til å oppnå et felles mål: å bygge en inkluderende og bærekraftig økonomi for alle. "Som selskap er det å strebe etter alles bestes interesser et paradigmeskifte", forklarer Dr. Stefan Siemer, Head of Sustainability hos Weleda. "Profitt er fortsatt et viktig mål, men vi må aldri oppnå det på bekostning av mennesker, dyr eller miljø."

Hvordan blir et selskap B Corp sertifisert?

I dag har bare rundt 4000 selskaper i verden i 150 bransjer bestått kravene til en B Corp-sertifisering. For å bli B Corp-sertifisert, må B Lab analysere selskapets aktivitetsområder der over 400 kriterier er verifisert. Analysen måler hvordan selskapets beslutninger påvirker selskapets ledelse, ansatte, leverandører, samfunn og miljø. For å bli B Corp-sertifisert krevde det 80 poeng og Weleda kvalifiserte seg med 107 poeng. Som en del av evalueringen er det også inkludert å presentere en klar bærekraftsplan fremover.

B Corp-sertifisering anerkjenner selskaper som opererer på en ansvarlig, miljømessig bærekraftig og sosialt rettferdig måte.
Dr. Stefan Siemer, Head of Sustainability

Deling er omsorg

Gjennom foredrag og workshops ønsker Weleda å inspirere og dele sin kunnskap med andre virksomheter. B Corp samarbeider over hele verden for å oppnå en reduksjon i ulikhet, fattigdom, et sterkere samfunn og en grønnere planet.

Hva denne sertifiseringen betyr for Weleda

Vi har alltid vært opptatt av bærekraft. Som et formålsdrevet selskap streber vi etter en fremtid som er miljømessig bærekraftig og sosialt rettferdig. Vi investerer midlene våre i etiske banker. B Corp roste vår sertifiserte naturkosmetikk fra Weleda og de rettferdige relasjonene vi pleier med dyrkingspartnere. Å oppnå B Corp-sertifisering var et logisk neste skritt for oss, slik at vi kan sette våre verdier i praksis enda mer effektivt. I stedet for å ta mange individuelle tiltak som tidligere, har vi nå lansert et ambisiøst helhetlig klimabeskyttelsesprogram.

Vårt klimabeskyttelseprogram

Alle Weledas produkter har vært klimanøytrale siden oktober 2022. Vi når dette målet ved å bruke mer og mer fornybar energi og investere i mer effektiv produksjon. Vi iverksetter også klimatiltak i våre forsyningskjeder for landbruket.

Hvordan vi beskytter klimaet

Vår forpliktelse til det globale samfunnet

Som en del av B Corp samfunnet, ønsker vi å være en aktiv rollemodell og tjene ved eksempel. Dette inkluderer åpent å dele våre erfaringer med hele B Corp-bevegelsen. Vi tilbyr råd og støtte til andre bedriftsledere som er interessert i sertifisering. Gjennom foredrag, workshops og interne arbeidsgrupper bidrar vi med vår innsikt og kompetanse. Påvirkningsarbeid på politisk nivå er også viktig, og vi søker aktivt dialog med beslutningstakere. "Vi kjenner alle de viktigste bærekraftsproblemene i denne verden," bemerker Stefan Siemer. "Som en global bevegelse viser B Corp-selskaper at økonomiske, sosiale og miljømessige mål kan oppnås samtidig og er gjensidig fordelaktige."

Sedan 2020 har B Corp sertifisert bedrift rundt om i verden

200000
hektar land
16
millioner tonn karbon
225
millioner liter vann

Fakta og milepæler

  • B Lab er en ideell organisasjon grunnlagt i USA i 2006.
  • Internasjonale merker som er B Corp sertifisert inkluderer Patagonia, Ben &Jerry's og The Body Shop.
  • Siden 2020 har B Corp rundt om i verden bidratt til å beskytte 200 000 hektar land, utligne 16 millioner tonn karbon og spare 225 millioner liter vann.
Mer informasjon