Våre Etiske Innkjøpsforpliktelser

Vi har vært medlem av Union for Ethical BioTrade (UEBT) siden 2011. Union for Ethical BioTrade er en non-profit forening som fremmer "Sourcing with Respect" av ingredienser fra biologisk mangfold.

Den ambisiøse standarden for Ethical BioTrade fremmer en bærekraftig økonomisk vekst, lokal utvikling og bevaring av biologisk mangfold.

Når vi fulgte vår visjon "Creating a world in which the health and beauty of human beings and nature continually unfold» og vår mission "Weleda sustainably develops its business in harmony with nature and the human being”, implementerte vi UEBT-standarden som et bærekraftig styringssystem sammen med alle våre naturlige råvareforsyningskjeder.

Vi er sertifisert for vårt etiske innkjøpssystem

Siden 2018 har UEBT tilbudt et sertifiseringsprogram for etisk innkjøp. UEBT sertifiserer bedriftens innkjøpssystemer som respekterer mennesker og biologisk mangfold.

Som medlem av UEBT er vi engasjert i innovasjon og innkjøpspraksis som bidrar til en verden der mennesker og biologisk mangfold blomstrer. I den forstand, og som en del av vår bærekraftstrategi, bestemte vi oss for å ta vår forpliktelse til neste nivå med sertifisering av vårt Ethical Sourcing System (ESS) for alle våre naturlige råvarer som brukes i våre naturlige og økologiske kosmetiske produkter. Dette trinnet bidrar også til vårt oppdrag "Weleda products activate the healing forces of human beings and nature."

Det etiske kjøpesystemet gjør det mulig for oss å kontrollere om våre leverandører oppfyller våre krav til bærekraftig økonomisk vekst, lokal utvikling og bevaring av biologisk mangfold. Med en etterfølgende risikoanalyse kan behovet for bærekraftige forbedringer identifiseres og, i henhold til tiltak, utføres.

Som neste skritt og som en del av sertifiseringsprogrammet forplikter vi oss til å ta flere tiltak sammen med definerte, såkalte prioritetsforsyningskjeder. Dermed når vi enda flere aktører og områder for dyrking og vekstsamling for å forbedre BioTrade-metodene når det er nødvendig.

Sertifisering-omfang i antall:

  • Vi har 657 frigjorte forsyningskjeder, noe som betyr at 100% av de anvendte råmaterialene er vurdert.

  • I 2017 kjøpte vi 270 naturlige råvarer fra 199 leverandører

  • Dette antall råvarer hadde et innkjøpsvolum på 4,425 tonn i 2017

  • 62 av våre forsyningskjeder er definert som prioritet for verifisering. Verifikasjon betyr at vi verifiserer informasjonen vi mottok fra leverandørene våre for evaluering gjennom feltrevisjoner eller med en skrivebord sjekke om dokumenter er tilgjengelige som gjør at vi kan få bevis på at Ethical BioTrade-standarden overholdes (f.eks. Rettferdig handel og organisasjonsbevis etc.)

Mål:

  • Verifisering av alle nåværende definerte prioritetstilførselskjeder skal være ferdig innen juni 2019. Dette representerer 16% av vårt 2017 innkjøpsvolum for naturlig og økologisk kosmetikk.
  • Klassifiser alle våre forsyningskjeder i henhold til UEBTs 4 nivåer av overholdelse (oppføringsindikatorer, kritiske krav, terskelkrav og kontinuerlige forbedringsbehov). For hvert nivå er målene satt og godkjent av UEBT. Målene vil bli offentlig og senest tilgjengelig i 2018.
  • Aktiv kommunikasjon om sertifisering, våre relaterte aktiviteter og dermed fremme forbrukerens bevissthet om biologisk mangfold

Sertifiseringen har vært gyldig siden juni 2018 og er gyldig i ett år. Det forlenges deretter med en ny revisjon.